Home Phần mềm Tải phần mềm reset máy in epson R245

Tải phần mềm reset máy in epson R245

909
Đánh giá bài viết

Tải phần mềm reset máy in epson R245 tràn bộ đếm Adjustment Program.

Phần mềm reset máy in Epson R245 để khắc phục sự cố lỗi tràn bộ nhớ máy in, tình trạng này rất thường xuyên xảy ra đối với máy in EPSON R245.

Nguyên nhân: Sau khi in một thời gian máy sẽ bị tràn bộ nhớ và sẽ báo lỗi 2 đèn.

Hiên tượng: Nút đèn giấy và đèn hình giọt mực thay phiên nhau chớp ( Chớp qua chớp lại ).

Link download phần mềm reset máy in Epson R245 tại đây

  • reset epson R245
  • phần mềm reset epson R245
  • download phần mềm reset máy in epson R245 tràn bộ đếm Adjustment Program